Uit onderzoek van Buck Consultants International in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het netwerk Kennissteden, blijkt de unieke rol van campussen en het Nederlandse innovatielandschap: Het totaal aantal bedrijven en arbeidsplaatsen op campussen in de groei- en volwassenfase is met respectievelijk 30% en 22% gegroeid ten opzichte van 2014. Bij de ruim 2.200 bedrijven op de 17 campussen werken nu meer dan 47.000 mensen. De werkgelegenheid op campussen is fors harder gegroeid dan in de gemeenten waarin zij zijn gevestigd. In de periode 2014-2018 was de totale groei van het aantal arbeidsplaatsen in de gemeenten waarin de campussen zijn gevestigd 6%, terwijl dat percentage op de campussen maar liefst 22% was. Uit de analyses blijkt dat campussen (meer dan voorheen) een voorkeursvestigingsplaats zijn, óók voor start-ups: campussen slagen er steeds beter in spin-offs te creëren en vast te houden. 35% van de bedrijven op campussen is een spin-off en tezamen vertegenwoordigen zij ruim 10.500 arbeidsplaatsen.

Conclusie van Buck Consultants International is dat de cijfers duidelijk laten zien dat het goed gaat met de campussen in Nederland. De groei van bedrijven en werkgelegenheid op campussen heeft de afgelopen jaren onverminderd doorgezet, waarmee geconcludeerd kan worden dat campussen een gewilde vestigingsplaats zijn en een motor voor nieuwe bedrijvigheid. Een andere conclusie is dat de campussen concentratiepunten zijn van het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen, die nu ook de basis vormen van het vernieuwde nationale missiegedreven innovatiebeleid. De specialisatie van de campussen sluit verder naadloos aan bij de maatschappelijke uitdagingen c.q. missies die het kabinet heeft geformuleerd.

De 10 volwassen campussen die uit het onderzoek naar voren komen zijn verzameld in het Nationaal Campussen Overleg.